"NAŠI UZORI"

Cilj ovog projekta je da široj javnosti predstavi mlade ljude koji treba da služe za primer i motivišu svoje vršnjake da rade na sebi, vredno uče i postižu odlične rezultate bilo da je reč o umetnosti, sportu ili nekoj drugoj oblasti. Mladi će kroz intervjue govoriti o svom školovanju, o onome čime se trenutno bave, o svojim rezultatima, a imaće i poruku za svoje vršnjake – sve kako bi ih podstakli da i oni budu uspešni.