Da li su srpske banje pred pokušajem privatizacije?

Izvor: Niški portal | 18-Dec-2016 | 18:38

Da li su srpske banje pred pokušajem privatizacije?

"Sigurno u privatizaciji banja nećemo dozvoliti da se izgubi njihova lečilišna funkcija. Ne želimo da pretvaramo banje u SPA centre kao što su to radile neke druge zemlje pa su morali zbog toga da ponovo grade banje ili da šalju korisnike u inostranstvo što se pokazalo skupim. Svaka naša banja će sačuvati u skladu sa svojim lekovitim svojstvima odgovarajuću lečilišnu funkciju", kaže ministar za rad Aleksandar Vulin.

 

"Ko budućnost ne planira, ne može je ni očekivati", stara grčka mudrost

Naše  banje  nisu  nikada  dostigle  visok  stepen  razvijene  infrastrukture. Niška Banja se stihijski gradila i nikada nije mogla da se pohvali opremljenošću i  adekvatnim  smeštajnim  kapacitetima. Odnos potražnje  i  ponude  je  sveden  na socijalni nivo, a masovnom neplanskom gradnjom su se zadovoljavale te potrebe. Svakako da se iz te priče izdvaja izgradnja rehabilitacionih centara i da oni predstavljaju prednost. Međutim, ako bi se nastavilo sa sužavanjem prostora za buduću  izgradnju  i  degradirao  i  dalje  prostor  neadekvatnim  smeštajnim kapacitetima, turističkog razvoja Niške Banje ne bi bilo.

Nužno  se  otkriva  potreba  za  drugačijim  pristupom  naročito  u  oblasti organizovanja i menadžmenta. Inicijative i aktivnosti ne smeju biti prepuštene pojedincu i lokalnoj zajednici kao  direktnim  akterima  koji  su  zainteresovani,  već  se  pravila  moraju  znati i hijerarhija poštovati.

U  toj  složenosti  odnosa  i  interakcija  vidimo  državu  kao  regulativu  i pokretača inicijativa i otvaranja novih šansi za tržište i razvoj. Država bi morala  da  ima  stroži  i  kontrolisaniji  pristup  prema  skupim   procedurama  izgradnje,  uređenja  i  korišćenja  banjskog  prostora  i  stvaranja kvalitetne sredine koja odgovara banjskom turizmu koji bi bio iteresantan kako domaćem turisti tako i stranom.

Zakon  o  turizmu  Republike  Srbije  ima  osnovne  parametre  za  valorizaciju turističkih mesta, a naučno-stručnim timovima iz mnogih oblasti se ostavlja da primene mnoge savremene metode za sagledavanje ove problematike. Takođe je Svetska turistička organizacija WTO 1980, napravila programe namenjene zemljama u razvoju kao  stručnu  pomoć.

 Ostalo  je  samo  da  se  „otvore  vrata“  saradnje  razvojnim programima, da se naprave rezovi i da se krene u strategijski planiran razvoj.

Dakle, da li su srpske banje pred pokušajem privatizacije i da li će privatizacija odgovarati svim socijalnim strukturama, pitamo se. Na koji način će se vršiti privatizacija i da li će to biti dugoročno strategijski kontrolisan proces koji će istovremeno štititi nacionalne interese i modernizovati banjska područja? Pitanja su brojna i imaju zabrinut ton.

 

Niški portal do sledeće prilike...

Komentari
0
Pošalji komentar
sTH v52
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: