Konkurs za kreativne i vešte u vektorskim programima: Dizajnirajte LOGO "Balcanica Superior"

Izvor: RARIS | 10-Jun-2017 | 19:35

Konkursu za dizajn znaka (logo-a) regionalnog brenda istočne Srbije “Balcanica Superior”.

Logo brenda „Balcanica Superior“ treba da na jednostavan, prepoznatljiv i upečatljiv način objedini, ilustruje i istakne najznačajnije karakteristike regionalnog brenda i da bude pogodan za označavanje usluga, odnosno proizvoda.

ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA RADOVA:

Pravo učešća na konkursu imaće autori čiji su radovi poslati zaključno sa 22.06.2017. Radovi dostavljaju isključivo elektronskom poštom na adresu regionalnibrend@raris.org,

STRUČNI ŽIRI I NAGRADA: 

Komisija koju će formirati RARIS će po isteku roka za podnošenje predloga, između predloga koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa, izabrati najbolji. Predlog koji bude izabran biće nagrađen sa 30.000,00 dinara u bruto iznosu.

Sva pitanja mogu se postaviti pismeno na e-mail regionalnibrend@raris.org najkasnije do 13.06.2017.

Odgovori na odabrana pitanja biće objavljeni na sajtu RARIS-a do 16.06.2017.

 

RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije.

Regionalni brend istočne Srbije, ima za cilj da potrošačima i turistima da do znanja da kupovinom lokalnih proizvoda i korišćenjem lokalnih usluga doprinose razvoju privrede i turizma istočne Srbije. Označavanjem proizvoda i usluga regionalnim brendom, kupcima se prenosi informacija da se radi o određenom stepenu kvaliteta i da je proizvod/usluga poreklom sa određenog područja. Regionalni brend, u vizuelnom smislu, predstavlja žig (oznaku) koja se sastoji od naziva „Balcanica Superior“ i grafičkog rešenja kojim se proizvod označava a koje je predmet ovog konkursa.

USLOVI KONKURSA :

 - Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica.

 - Konkurs će imati dve faze. U prvoj fazi, što je predmet ovog poziva, dostavlja se idejno rešenje, koje može biti i u formi skice, sa manjim ili većim stepenom detalja, i za koje je moguće, ali ne i neophodno, dostaviti varijante za primenu i implementaciju, a koje će u drugoj fazi, biti predmet konačne dorade u skladu sa zahtevima RARIS-a. Takođe, odabrano idejno rešenje, u drugoj fazi, nagrađeni autor će biti u obavezi da dostavi isključivo u vektorskom formatu, sa varijacijama prikaza i primerima implementacije na različitim podlogama, predmetima, memorandumima, itd.

 - Radove poslati poželjno u vektorsko formatu (.svg .ai .cdr .eps .pdf) ili u nekom drugom grafičkom formatu (.jpg .tif .bmp. png...), s tim da dokument treba biti u CMYK (full color) formatu, minimalno 300 dpi i poželjno minimalno 15 cm po dijagonali. Ukoliko se znak (logo) dostavlja u vektorskom formatu, tekstualni deo mora biti konvertovan u krive. Za boje bi trebalo dostaviti tačne boje u CMYK ili PMS (Pantone Matching System) kodove.

 - Radovi se šalju elektronskom poštom. Veličina priloženih fajlova ne sme da prelazi 3MB. Ukoliko je priloženi fajl veći od 3MB, ne prilagati ga kao attachment, već koristiti neki od raspoloživih cloud servisa, a u tekstu mejla poslati samo link ka fajlu, odakle se može preuzeti.

 - Uz prijavu neophodno je dostaviti i lične podatke - ime i prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail adresu.

 - Uz idejno rešenje poželjno je dati i kraće objašnjenje i tehnički opis rešenja.

 - Na ovom Konkursu mogu učestvovati samo originalni autorski radovi, koji nisu drugde korišćeni u javnosti u bilo koje svrhe niti su u momentu podnošenja po ovom Konkursu u bilo kakvoj upotrebi u Republici Srbiji ili inostranstvu. Takođe, učešćem na Konkursu autor garantuje da niko drugi ne polaže bilo kakva prava po osnovu raspolaganja idejnim rešenjem, a koja bi na bilo koji način onemogućila RARIS da raspolaže pravima stečenim ovim Konkursom i Ugovorom koji će biti zaključen. U suprotnom, sve obaveze koje eventualno nastanu iz potraživanja trećih lica pašće na teret autora i on će biti automatski eliminisan iz konkurencije.

 - Poslati radovi neće se vraćati.

Detalje konkursa možete pogledati i preuzeti OVDE U PDF FORMATU.

Komentari
0
Pošalji komentar
Hsc 2te
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: