Niš ima novog energetskog menadžera

Izvor: Niški portal | 12-Jun-2019 | 16:28

Gradsko veće Grada Niša na sednici održanoj 12.06.2019.godine usvojilo je rešenje o imenovanju Energetskog menadžera Grada Niša. Na ovu poziciju imenovan je Bojan Gajić, diplomirani inženjer mašinstva.

Energetski menadžer Grada Niša se imenuje na period od četiri godine i obavlja poslove propisane Zakonom o efikasnom korišćenju energije i Pravilnikom o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u organima jedinica lokalne samouprave i to:

– prikuplja i analizira podatke o načinu korišćenja energije obveznika sistema;

– priprema programe i planove iz člana 6. stav 1. tač. 4) i 5) navedenog zakona;

– predlaže mere koje doprinose efikasnom korišćenju energije i učestvuje u njihovoj realizaciji;

– stara se o pripremi godišnjeg izveštaja iz člana 18. stav 1. tačka 6) navedenog zakona;

– preduzima i druge aktivnosti i mere propisane zakonom.

Sredstva za finansiranje rada Energetskog menadžera obezbeđuju se u budžetu Grada Niša.

Komentari
0
Pošalji komentar
xpj pJv
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: