Početak radova na izgradnji južnog kanalizacionog kolektora

Izvor: Niški portal | 19-Mar-2018 | 20:09

Ugovorom između Grada Niša i Javno komunalnog preduzeća “Naissus“ obavljaju se radovi na izgradnji dela Južnog kanalizacionog kolektora u dužini od 142 m, od ukupno projektovane dužine 410 metara. Kolektor ide paralelno sa desne strane železničke pruge Niš – Dimitrovgrad – Državna granica, na rastojanju 9 metara od osovine koloseka, i projektovanim dubinama rova od 4,30m do 5,30m.

Radovi su otpočeli na Palilulskoj rampi, sečenjem asfalta od postojeće kanalizacione šahte u Božidarčevoj ulici. Prema ugovoru ukupna vrednost predviđenih radova sa uračunitim porezom na dodatu vrednost iznosi 13.243.870,00 dinara i predviđeni rok za završetak radova je 90 dana. Po nalogu Nadzornog organa je došlo do prekida radova, usled nepovoljnih vremenskih uslova a i činjenice da investitor nije obezbedio radni prostor na celoj dužini trase (nisu porušeni zatečeni objekti).

Kolektor treba izgraditi od spiralno motanih cevi sa glatkom unutrašnjom površinom od materijala PEHD (polietilen visoke tvrdoće), unutrašnjeg prečnika ID 1600mm. Dužina pojedinačne cevi sa mufom i zaptivnim gumama je 6 metara i međusobno spajanje cevi se vrši zavarivanjem. Projektom je predviđena ugradnja gotovih kanalizacionih šahti sa mufom i zaptivnim gumama RŠ 2 i RŠ 3, od materijala PEHD.  
Značaj izgradnje Južnog kolektora, prvenstveno je rasterećenje postojećeg EI kolektora u ulici Dušana Popovića, koji je star 70 godina i u lošem stanju. Spajanjem ovih kolektora prekida se veza EI kolektora sa kolektorom u ulici Setre Baković, a samim tim se omogućava prihvatanje i odvođenje većih količina atmosferskih voda u užem gradskom jezgru. U perspektivi to znači dugoročno rešavanje problema plavljenja ulica.

Komentari
0
Pošalji komentar
t3q Yui
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: