U Humu počeo projekat “Zdravlje invalida rada”

Izvor: Niški portal | 10-Aug-2019 | 13:42

U toku je realizacija projekta „Zdravlje invalida rada“ koga posredstvom Kancelarije za ekonomski razvoj i projekte finansira Grad Niš sa 5 miliona dinara. Nosilac projekta je Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“, a pertneri na projektu su Udruženje Invalida rada grada Niša i udruženje „Životna snaga“ . Projektom će biti obuhvaćeno 500 članova Udruženja invalida rada koji žive u ruralnim sredinama.

Cilj projekta je stvaranje uslova za poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite invalidima rada, kao i unapređenje i poboljšanje njihovog opšteg zdravlja i socijalnog blagostanja.

Zdravstvenu ekipu čine vrhunski profesionalci iz oblasti medicine rada kao i socijalni radnik koji će na terenu sagledati zdravstveno stanje i socijalni status bivših radnika koji su zbog invaliditeta otišli u penziju, a koji su radili na radnim mestima sa povećanim rizikom.

U petak, 09.08.2019. godine posle pripremnih aktivnosti, zdravstvena ekipa projektnog tima će izaći na teren i posetiti porodice u selu Humu u kojima žive bivši radnici invalidi rada. Pored uzimanja anamnestičkih podataka, radne anamneze i podataka o socijalnom statusu, kao i analize postojeće medicinske dokumentacije, biće obavljeni sistematski lekarski pregledi i sledeća dijagnostika: anrtopometrijsko merenje, merenje visine krvnog pritiska, ispitivanje električne aktivnosti srca – EKG, laboratorijska dijagnostika, pregled čula vida ortorajterom, spirometrijsko ispitivanje plućne funkcije i audiometrijsko ispitivanje čula sluha. To će omogućiti lekaru da sagleda sadašnje zdravstveno stanje pacijenta i u slučaju potrebe predloži dalju dijagnostiku i lečenje, pruži savet o merama prevencije za nastanak masovnih nezaraznih bolesti od kojih neke mogu biti i profesionalne i da savet o značaju upražnjavanja zdravih stilova života. Lekar će pokušati da sadašnje zdravstveno stanje poveže sa štetnostima koje su bile prisutne na radnom mestu na kome je bio raspoređen invalid rada. Socijalni radnik će kroz parametre iz socijalne ankete sagledati socijalni status pacijenta, i ako bude bilo potrebno, o socijalno ugroženim pacijentima će obaveštavati Centar za socijalni rad.

Evidencija će se voditi u Zdravstveni karton koji je specijalno kreiran prema zahtevima ovog projekta. Svaki pacijent će popuniti anketu o zadovoljstvu posetom i saglasnost za obradu podataka u naučne svrhe.
 

Komentari
0
Pošalji komentar
USx 0aM
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: