MEĐUNARODNI DAN NULTOG OTPADA – ZERO WASTE DAY

Izvor: Niški portal | 30-Mar-2023 | 10:08
Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 14. decembra 2022. godine zvanično priznala značaj inicijative nultog otpada i proglasila 30. mart Međunarodnim danom nultog otpada.
 
Ovaj datum će se obeležavati svake godine počev od 2023. godine.
 
Međunarodni dan nultog otpada je od izuzetne važnosti jer mu je cilj da promoviše održive modele potrošnje i proizvodnje i podigne svest o tome kako inicijative za nulti otpad doprinose unapređenju Agende za održivi razvoj 2030.
 
Poražavajući su podaci da čovečanstvo na godišnjem nivou generiše oko 2,24 milijarde tona čvrstog komunalnog otpada , od čega se samo 55 odsto upravlja u kontrolisanim objektima.
 
Zastrašujući su proračuni da bi ova količina do 2050.godine mogla porasti na 3,88 milijardi tona godišnje.
 
Svake godine se baca oko 931 milion tona hrane, a očekuje se da će do  2040. godine 37 miliona tona plastičnog otpada godišnje ući u okean .
 
Važno je istaći da sektor otpada u izuzetnoj meri  doprinosi emisiji gasova staklene bašte u urbanim sredinama i gubitku biodiverziteta.
 
 
 
Principi upravljanja otpadom
 

Savremeno upravljanje otpadom čini sve što može da obezbedi efikasno korišćenje vrednih sirovina i energije. Manje otpada je dobro za životnu sredinu, štiti ljude i štedi resurse.

Prevencija ne podrazumeva samo mere preduzete da bi se smanjila količina nastalog otpada, uključujući ponovnu upotrebu proizvoda ili produženje životnog veka proizvoda, već i mere preduzete za smanjenje štetnih uticaja otpada na životnu sredinu i zdravlje ljudi i izbegavanje štetnih proizvoda:

1.Izbegavanje otpada,

2.ponovna upotreba,

3.reciklaža,

4.iskorišćenje

5.odlaganje otpada–

 upravljanje otpadom funkcioniše po ovim principima.

 

 

Izvor . European Commission

 

Otpad mozemo podeliti :

• Prema toksičnosti,
• Prema mestu nastanka,
• Prema sastavu.

Prema toksičnosti, otpad se deli na :

• Opasan otpad
• Neopasan otpad
• Inertan otpad.

Prema mestu nastanka, otpad se deli na :

• Komunalni otpad
• Kućni otpad
• Komercijalni otpad
• Biorazgradivi otpad
• Ambalažni otpad
• Medicinski otpad
• Industrijski otpad
• Građevinski otpad
• Poljoprivredni otpad.
 
Prema  Zakonu o upravljanju otpadom  Republike Srbije otpad može biti:

1.komunalni otpad (kućni otpad);

2.komercijalni otpad;

3.industrijski otpad.

Komunalni otpad je otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva.

Komercijalni otpad je otpad koji nastaje u privrednim subjektima, institucijama i drugim organizacijama, koje se u celini ili delimično bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslovima, sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz domaćinstva i industrijskog otpada.

Industrijski otpad je otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija, osim jalovine i pratećih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma.

Na samom kraju je neophodno istaći da je sprečavanje otpada najpoželjna opcija, a slanje otpada na deponiju bi trebalo da bude poslednje rešenje.

 

Izvor: Bojana Bogojević, Pravo i korporativno upravljanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Specijalista za korporativno upravljanje
Expert za SDG
Accredited Climate Change Teacher
Climate Reality Leader
Zasadi drvo Ambasador
UNAccc Institute Honorary Executive Director for SDG Education

 

 

Komentari
0
Pošalji komentar
dwc Oyb
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: